Miljöledningsystem

I miljöarbetet behöver vi göra rätt saker, med rätt insats, i rätt tid för att få ett bra resultat. Miljöledning är ett bra verktyg för att nå en hållbar utveckling.

Vissa verksamheter arbetar helt eller delvis med miljöledningssystem, även utan att ha valt att certifiera verksamheten. På koncernledningsnivå pågår för närvarande ett aktivt arbete med att samordna allt kvalitetsarbete inom ett gemensamt ledningssystem där miljöfrågorna kommer att ingå.

Senast uppdaterad 2014-09-02 11:10:43 av Ulrica Kalmerlind