Livsmedel

Genom att välja ekologiska livsmedel undviks kemiska bekämpningsmedel, konstgödning och genmodifierat foder. Hur livsmedlen produceras och hur transporterna sker är avgörande för hur stor miljöpåverkan blir.

Om matsedeln dessutom säsongsanpassas kan vi minska långväga transporter som orsakar utsläpp av koldioxid och hälsofarliga ämnen. I de fall vi behöver använda konventionellt producerade livsmedel kan vi välja sådana som producerats med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Fler ekologiska livsmedel

Landstinget har en pågående utredning om hur andelen hälsosamma ekologiska livsmedel inom verksamheten ska kunna öka. Landstingsfullmäktige har beslutat att tillföra extra ekonomiska resurser för att öka andelen kravodlade livsmedel. Man har även beslutat att allt kaffe och te som serveras, till att börja med på politiska möten, ska vara rättvisemärkt och att all frukt ska vara kravmärkt.

Senast uppdaterad 2014-01-17 08:52:01