Kemikalier

I dagens samhälle finns oändligt många kemikalier. Många av de kemikalier som används har okänd påverkan på miljön och hälsan.

Ny kunskap och nya kemiska ämnen tillkommer hela tiden. Därför måste användningen av kemikalier ständigt miljöanpassas oavsett om substanserna är inbyggda i produkter som exempelvis datorer, om de används på laboratorier eller ingår i kemitekniska produkter.

Väljer det miljövänligaste alternativet

Landstingets åtagande att välja produkter och kemikalier som ger minsta möjliga miljöbelastning innebär att vi alltid ska välja det mest miljöanpassade alternativet, under förutsättning att övriga krav som exempelvis kvalitet, funktion och kostnad kan tillgodoses på ett acceptabelt sätt.

Krav på inköpta produkter

Sammantaget används enorma mängder kemisk-tekniska produkter årligen inom landstinget. Landstinget arbetar för att minska riskerna från kemiska produkter genom att bland annat byta ut farliga ämnen och produkter mot mindre farliga när det finns alternativ samt att ställa miljökrav vid upphandling. Även farliga ämnen som ingår i olika produkter byts ut mot mindre farliga när det är möjligt. Exempelvis köper landstinget endast plasthandskar utan ftalater som mjukgörare och köper endast in miljömärkta utan bromerade flamskyddsmedel.

Kemiska produkter registreras

Landstingets samtliga kemiska produkter registreras i kemikalieregistret KLARA som även innehåller all nödvändig miljö- och skyddsinformation. Registret drivs av en användarförening med många landsting och universitet som medlemmar. Landstingets miljöenhet ansvarar för drift och implementering av KLARA.

Senast uppdaterad 2014-01-16 17:18:20