Energi

Landstinget är en av länets största fastighetsägare. All energianvändning har en påverkan klimateffekterna och det är av stor vikt att miljöeffekterna på energisidan minimeras i största möjliga mån.

Landstingsservice arbetar framgångsrikt med ständiga energi- och miljöförbättringar. I dagsläget är över 90 procent av den energi som används inom landstinget förnyelsebar. Endast i undantagsfall och som reservkraft används olja som energikälla.

Driften av lokaler och utrustning kräver betydande mängder el och värme. Datorisering och teknikutveckling leder till högre elanvändning genom att antalet energikrävande teknikutrustning ökar, men också genom att kylbehovet i lokalerna ökar på grund av apparaternas värmeutstrålning. Vid inköp av utrustning ställs därför krav på energieffektivitet.

En energiingenjör finns placerad centralt inom Landstingsservice och har som huvuduppgift att optimera all energianvändning. Driftsoptimering av anläggningar och byggande av energisnåla byggnader och installationer eftersträvas.

Senast uppdaterad 2014-01-16 17:15:08