Landstingets miljöfrågor

Landstinget jobbar aktivt med att minska miljöpåverkan inom flera områden. Landstinget tar ett särskilt ansvar för miljön till exempel när det gäller transporter, läkemedelsanvändning, kemikalier, avfall och livsmedel.

Den globala uppvärmningen är ett hot mot världens människor och miljö. Temperaturen på jorden blir varmare och varmare. Det är främst våra utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen och andra växthusgaser som är boven i dramat. Vägtrafiken och vår energianvändning står för största delen av utsläppen. Den ökade värmen får negativa konsekvenser för miljön och ekosystemen och det räcker med en temperaturökning på några få grader för att hela jordens klimatsystem ska sättas ur spel.

Senast uppdaterad 2014-03-13 11:41:21 av Jens Qwarngård