Rättigheter och skyldigheter för journalister

Här finns information till dig som journalist som vill arbeta i landstingets lokaler, få information om en patient eller ha kontakt med en patient.

Rättigheter och skyldigheter

När journalister vill arbeta i landstingets lokaler

 • Massmedia har rätt att intervjua och fotografera de patienter som gett sitt samtyckte till det.
 • Massmedia har rätt att vistas och arbeta i landstingets lokaler om de är inbjudna av patienter eller anställda.
 • Massmedia som saknar en inbjudan måste få tillstånd av landstinget att arbeta i lokalerna. Tillstånd ges av ansvarig chef.
 • Massmedia som saknar en inbjudan av en patient eller anställd kan avvisas från landstingets lokaler.
 • Landstinget ser alltid till att all fotografering sker under ordnade former, det vill säga att patienten har gett sitt samtycke och att fotografen är medveten om vilka villkor som gäller.

När journalister vill ha kontakt med en patient

 • Landstinget förmedlar aldrig en kontakt mellan massmedier och en patient utan patientens samtycke.
 • Ansvarig läkare beslutar om det är lämpligt att förmedla kontakt.

Vilka uppgifter kan landstinget uttala sig om?

I samband med exempelvis olyckor är det viktigt att komma ihåg att det i första hand är polisen som lämnar upplysningar om olyckans omfattning och om berörda. Personalen inom sjukvården svarar endast på frågor som rör de medicinska aspekterna och de patienter som har förts till sjukvården. Vårdpersonalen svarar heller inte på frågor som rör misshandel och andra brott eftersom det är polisen som uttalar sig i sådana ärenden.

Vilka uppgifter lämnas ut om en patient?

 • Kön.
 • Ungefärlig ålder, till exempel 30-35 år.
 • Geografiskt hemområde: till exempel västra Blekinge, norra Skåne eller södra Halland.
 • Skadegrad: lindrig, allvarlig, kritisk skada eller avliden.
 • Vårdnivå: till exempel öppenvård, inlagd på sjukhus eller transporterad till regionsjukhus.

Vilka uppgifter lämnas aldrig ut om en patient?

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Hemort eller bostadsadress.
 • Andra uppgifter som tydligt identifierar en patient.
 • Specifika skador eller behandlingar.

 

Senast uppdaterad 2016-10-04 13:30:36 av Gunilla Lindgren