Rättigheter och skyldigheter för journalister

Här finns information till dig som journalist som vill arbeta i landstingets lokaler, få information om en patient eller ha kontakt med en patient. Landstingets regler syftar till att skydda patientsekretessen.

 

När journalister vill arbeta i landstingets lokaler

 • Massmedia får intervjua och fotografera i landstingets lokaler förutsatt att de fått tillstånd till det av ansvarig chef.
 • Massmedia får intervjua och fotografera de patienter eller medarbetare som gett sitt samtycke till det.
 • Massmedia som saknar tillstånd kan avvisas från landstingets lokaler.
 • Massmedia får inte intervjua eller fotografera personal eller patienter som inte gett sitt samtycke. 

När journalister vill ha kontakt med en patient

 

 • Landstinget förmedlar aldrig en kontakt mellan massmedier och en patient utan patientens samtycke.
 • Ansvarig läkare beslutar om det är lämpligt att förmedla kontakt.

Vilka uppgifter kan landstinget lämna?

 • Personalen på akutmottagningen kan lämna vissa uppgifter om skadeläget för patienter som förts dit efter en olycka. Uppgifterna lämnas inte på telefon utan i form av en olycksfallsrapport som publiceras på landstingets webbplats. Efter att patienten lämnat akutmottagningen, genom att bli utskriven eller inlagd på sjukhus, kan akutmottagningen inte längre lämna några uppgifter.
 • Akutmottagningen lämnar inga uppgifter om patienter som utsatts för våldsbrott då detta är föremål för polisutredning.
 • Vid större olyckor eller extrema händelser kan kommunikationsenheten ordna en rapport om skadeläget, men då i form av ett pressmeddelande eller en pressträff beroende på situationen.

Vilka uppgifter lämnas ut om en patient?

 • Kön.
 • Ungefärlig ålder i 10-årsintervall.
 • Geografisk hemområde: Blekinge, utomläns eller utomlands.
 • Skadegrad: lindrig, allvarlig eller avliden.
 • Vårdnivå: på akuten, inlagd på sjukhus eller utskriven.

Vilka uppgifter lämnas aldrig ut om en patient?

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Hemort eller bostadsadress.
 • Andra uppgifter som tydligt identifierar en patient.
 • Specifika skador eller behandlingar.

Senast uppdaterad 2017-05-08 14:09:50 av Gunilla Lindgren