Logotyper

Landstinget Blekinges logotyp består av en symbol i form av en svart eka samt texten Landstinget Blekinge. Logotypen är landstingets kvalitetsstämpel och får inte användas i sammanhang där landstinget inte har godkänt medverkan.

Användning

Logotypen får inte förändras eller förekomma i andra färger än svart eller vit (negativ). Det får inte göras några tillägg i eller till logotypen i form av förvaltningsnamn eller liknande. Logotypen får inte skalas oproportionerligt eller förvanskas på något annat sätt. Den ska omges av en frizon, se manualen för användning av Landstinget Blekinges logotyp.

Vid frågor

Ansvarig för landstingets grafiska profil är kommunikationsdirektören. Har du frågor kring användandet av landstingets logotyp är du välkommen att kontakta kommunikationsenheten via växeln på telefon 0455-73 10 00.

Senast uppdaterad 2016-05-04 16:15:10 av Gunilla Lindgren