Vad går skattepengarna till?

Skattepengarna är landstingets viktigaste inkomstkälla. Av varje hundralapp som en invånare i Blekinge tjänade år 2016 gick 11,19 kronor till landstingsskatt.

Intäkter under 2016 (miljoner kronor)

Landstingsskatt: 3 390
Statsbidrag: 1 261
Avgifter från patienter: 164
Finansiella intäkter: 55
Övriga intäkter: 583
Summa: 5 453

Kostnader under 2016 (miljoner kronor)

Hälso- och sjukvård och tandvård: 3 768
Folkhögskoleverksamhet: 29
Hjälpmedelsverksamhet: 67
Serviceverksamhet: 698
Kultur: 43
Trafik: 135
Finansiella kostnader: 28
Övriga kostnader: 694
Summa: 5 462

Senast uppdaterad 2017-03-29 15:49:16 av Jenny Gustavsson