Vad går skattepengarna till?

Skattepengarna är landstingets viktigaste inkomstkälla. Av varje hundralapp som en invånare i Blekinge tjänade år 2015 gick 11,19 kronor till landstingsskatt.

Intäkter under 2015 (miljoner kronor)

Landstingsskatt: 3 253
Statsbidrag: 1 108
Avgifter från patienter: 166
Finansiella intäkter: 69
Övriga intäkter: 599
Summa: 5 195

Kostnader under 2015 (miljoner kronor)

Hälso- och sjukvård och tandvård: 3 571
Folkhögskoleverksamhet: 30
Hjälpmedelsverksamhet: 61
Serviceverksamhet: 665
Finansiella kostnader: 28
Övriga kostnader: 855
Summa: 5 210

Senast uppdaterad 2016-04-07 11:39:10 av Jenny Gustavsson