Fakta om landstinget

Många blekingar besöker någon del av landstingets verksamhet en vanlig dag. Under en fyraårsperiod kommer alla i Blekinge på något sätt i kontakt med hälso- och sjukvården. 

Det kan vara i samband med graviditet och den förebyggande barnhälsovården eller olika besök till primärvård och tandvård, akuta besök på grund av sjukdom eller skada eller planerade operationer.

En vanlig vardag:

  • gör 1 783 personer läkarbesök på vårdcentralerna (inklusive jourcentralerna)
  • serveras 1 455 måltider till patienter och medarbetare
  • besöker 368 personer psykiatrin och habiliteringen
  • besöker 654 personer folktandvården
  • besöker 1 422 personer Blekingesjukhuset
  • ringer 300 personer 1177 vårdguiden för sjukvårdsrådgivning
  • välkomnas 4 nyfödda barn på förlossningsavdelningen.

Personal

Landstinget hade den 31 december 2017 4 942 medarbetare. 294 av dem var visstidsanställda. 79 procent av de anställda är kvinnor och 21 procent män. 92,4 procent av alla medarbetare har en heltidsanställning.

Miljö

48 procent av all mat som serveras till patienter och personal är ekologisk och all el vi använder är så kallad grön el. 99 procent av landstingets kapital är investerat i ränte- och aktiefonder som klassas som hållbara investeringar. 

Hälsa

59 procent av Blekinges vuxna befolkning har stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet. 60 procent tycker att hälso- och sjukvården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör, inte ålder, kön, födelseland och så vidare. 82 procent av blekingeborna tycker att de har tillgång till den vård de behöver. 

Alla uppgifter är från den 31 december 2017.

Läs mer i årsredovisningen

I Landstinget Blekinges årsredovisning finns statistik inom områdena befolkning, verksamhet, ekonomi och personal. Där redovisas bland annat allmän befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån och statistik över produktion inom landstingets olika verksamheter.

Senast uppdaterad 2018-04-06 14:33:32 av Jenny Gustavsson