Fakta om landstinget

Många blekingar besöker någon del av landstingets verksamhet en vanlig dag. Under en fyraårsperiod kommer alla i Blekinge på något sätt i kontakt med hälso- och sjukvården. 

Det kan vara i samband med graviditet och den förebyggande barnhälsovården eller olika besök till primärvård och tandvård, akuta besök på grund av sjukdom eller skada eller planerade operationer.

En vanlig vardag:

  • gör 538 personer läkarbesök på vårdcentralerna (inklusive jourcentralerna)
  • serveras 1 134 luncher till patienter och medarbetare
  • besöker 371 personer psykiatrin och habiliteringen
  • besöker 667 personer folktandvården
  • besöker 891 personer Blekingesjukhuset
  • är 382 personer inlagda på sjukhuset
  • välkomnas 4 nyfödda barn på förlossningsavdelningen.

Personal

Landstinget hade den 31 december 2015 4 907 medarbetare. 335 av dem var visstidsanställda. 79 procent av de anställda är kvinnor och 21 procent män. 90,4 procent av alla medarbetare har en heltidsanställning.

Miljö

97 procent av all engerig landstinget förbrukar är förnyelsebar energi. 43 procent av all mat som serveras till patienter och personal är ekologisk. 87 procent av landstingets kapital är investerat i ränte- och aktiefonder som klassas som hållbara investeringar. 

Hälsa

69 procent av blekingeborna tycker att de har ett bra hälsotillstånd. 63 procent av Blekinges vuxna befolkning har stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet. 79 procent av de som besökte primärvåden tyckte att vården de fick var bra. Slutligen tycker 78 procent av blekingeborna att de har tillgång till den vård de behöver. 

Alla uppgifter är från den 31 december 2015.

Läs mer i årsredovisningen

I Landstinget Blekinges årsredovisning finns statistik inom områdena befolkning, verksamhet, ekonomi och personal. Där redovisas bland annat allmän befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån och statistik över produktion inom landstingets olika verksamheter.

Senast uppdaterad 2016-04-07 11:36:05 av Jenny Gustavsson