Fakta om landstinget

Många blekingar besöker någon del av landstingets verksamhet en vanlig dag. Under en fyraårsperiod kommer alla i Blekinge på något sätt i kontakt med hälso- och sjukvården. 

Det kan vara i samband med graviditet och den förebyggande barnhälsovården eller olika besök till primärvård och tandvård, akuta besök på grund av sjukdom eller skada eller planerade operationer.

En vanlig vardag:

  • gör 449 personer läkarbesök på vårdcentralerna (inklusive jourcentralerna)
  • serveras 1 184 måltider till patienter och medarbetare
  • besöker 365 personer psykiatrin och habiliteringen
  • besöker 644 personer folktandvården
  • besöker 1 433 personer Blekingesjukhuset
  • är 364 personer inlagda på sjukhuset
  • välkomnas 4 nyfödda barn på förlossningsavdelningen.

Personal

Landstinget hade den 31 december 2015 4 920 medarbetare. 266 av dem var visstidsanställda. 79 procent av de anställda är kvinnor och 21 procent män. 91,6 procent av alla medarbetare har en heltidsanställning.

Miljö

97 procent av landstingets fordon är miljöfordon och 44 procent av det bränsle de förbrukar är förnyelsebart. 49 procent av all mat som serveras till patienter och personal är ekologisk. 97 procent av landstingets kapital är investerat i ränte- och aktiefonder som klassas som hållbara investeringar. 

Hälsa

58 procent av Blekinges vuxna befolkning har stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet. Lika många tycker att hälso- och sjukvården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör, inte ålder, kön, födelseland och så vidare. 83 procent av blekingeborna tycker att de har tillgång till den vård de behöver. 

Alla uppgifter är från den 31 december 2016.

Läs mer i årsredovisningen

I Landstinget Blekinges årsredovisning finns statistik inom områdena befolkning, verksamhet, ekonomi och personal. Där redovisas bland annat allmän befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån och statistik över produktion inom landstingets olika verksamheter.

Senast uppdaterad 2017-03-29 15:46:01 av Jenny Gustavsson