Personaltidningen Puls

Puls är Landstinget Blekinges personaltidning och innehåller information, nyheter och reportage till medarbetarna i landstinget. Tidningen delas ut med posten till medarbetarna fyra gånger om året.

Här kan du ladda hem tidningen i pdf-format.

Utgivet 2018

Nummer 3

Nummer 2

Nummer 1

Utgivet 2017

Nummer 3
Nummer 2

Nummer 1

Utgivet 2016

Nummer 4
Nummer 3
Nummer 2
Nummer 1

Utgivet 2015

Nummer 4
Nummer 3
Nummer 2
Nummer 1

Utgivet 2014

Nummer 4
Nummer 3
Nummer 2
Nummer 1

Utgivet 2013

Nummer 4
Nummer 3
Nummer 2
Nummer 1

Utgivet 2012

Nummer 2
Nummer 1

Utgivet 2011

Nummer 4
Nummer 3
Nummer 2
Nummer 1

Utgivet 2010

Nummer 4
Nummer 3
Nummer 2
Nummer 1

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2018-10-25 08:08:04 av Emma Karlsson