Inläst material

Som invånare i Blekinge har du rätt att få tryckt material från Landstinget Blekinge inläst på cd-skiva, till exempel broschyrer, tidningar och annat informationsmaterial.

För att få material inläst, kontakta kommunikationsenheten på telefonnummer 0455-73 40 92 eller skicka ett e-postmeddelande till informationstjanster@ltblekinge.se. Här presenteras några av de produkter som regelbundet läses in på cd-skiva. 

Tidningen Topp till tå

Ditt Landsting innehåller information och nyheter från Landstinget Blekinge, inklusive information på lättläst svenska. Tidningen delas ut till alla hushåll i Blekinge fyra gånger om året.

För att få tidningen inläst, ring 0455-73 40 18.

Läs mer eller ladda ner Topp till tå

Personaltidningen Puls

Puls är Landstinget Blekinges personaltidning och skickas till alla medarbetare i organisationen fyra gånger om året.

Du som arbetar i Landstinget Blekinge och vill få Puls inläst, ring 0455-73 40 18.

Läs mer eller ladda ner Puls

Senast uppdaterad 2016-09-30 15:03:35