Om landstinget

Det finns många fördelar med ett litet landsting. Patienterna kan snabbt få god vård och service och medarbetarna erbjuds stora möjligheter till personlig utveckling. De korta och raka beslutsvägarna ger alla chansen att bidra till förbättringar.

Vår huvuduppgift är att bota skador och lindra symtom hos människor. Vi vill medverka till att även svårt sjuka upplever livskvalitet. Vi vill arbeta på ett sådant sätt att hela människans hälsotillstånd uppmärksammas, både det fysiska och det psykiska. Och vi vill bidra till att människor håller sig friska så länge som möjligt.

Landstinget ansvarar också för tandvård och råd och stöd åt funktionshindrade. Landstinget ger utbildning genom Blekinge läns folkhögskola och genom att stödja länets näringsliv bidrar vi till Blekinges utveckling.

Senast uppdaterad 2018-05-29 09:36:30 av Sverker Berggren

Nya Region Blekinge

Nya Region Blekinge

Det 1 januari 2019 går Landstinget och Region Blekinge samman och bildar en ny region.

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Vår uppgift är att förebygga, lindra och bota sjukdomar. I de fall vi inte kan bota kan vi lindra och på så sätt få människor att ändå uppleva livskvalitet i vardagen. För att kunna ge hälso- och sjukvård av hög kvalitet försöker vi hela tiden förbättra oss.