Marie Svennerud

Överläkare, donationsansvarig

Anestesikliniken

0455-735254, 0707-35 77 57

marie.svennerud@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2014-10-07 10:39:03 av Ulrica Kalmerlind