Jenny Malmörn

Personalassistent och projektsamordnare

Avdelningen för lön och personal

0455‑73 65 98

jenny.malmorn@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2015-02-11 11:44:26 av Sverker Berggren