Hans Edenwall

Hans Edenwall

Barnhälsovårdsöverläkare

Hälsovalsavdelningen

0455-73 54 08 och 0734-47 12 78

hans.edenwall@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2015-04-01 13:47:14 av Sverker Berggren