Håkan Blomgren

Chef för kanslienheten

Landstingsdirektörens stab

0455-73 40 05

hakan.blomgren@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2014-02-26 11:44:08 av Jens Qwarngård