Carin Hedqvist

Personalstrateg, ställföreträdande personaldirektör

Personalenheten

0455-73 77 91 och 0734-47 10 26

carin.hedqvist@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2014-02-25 18:50:32 av Jens Qwarngård