Anders Bohlin

Anders Bohlin

Avdelningschef och tjänsteman i beredskap

Patientsäkerhetsavdelningen

0455-73 40 23 och 0734-47 19 41

anders.bohlin@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2014-06-19 11:34:43 av Jens Qwarngård