Anders Bohlin

Anders Bohlin

Avdelningschef och tjänsteman i beredskap

Sjukhusapoteket

0455-73 40 23 och 0734-47 19 41

anders.bohlin@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2018-06-12 10:50:03 av Jenny Gustavsson