Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen – samverkan

Du som är sjukskriven kan få stöd av en rehabiliteringskoordinator genom landstinget.

Rehabiliteringskoordinatorn ger stöd till de patienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen som har behov av individuellt stöd för att underlätta för patienten att återgå i arbete eller vara kvar i arbete. I uppdraget ingår även arbete med intern samordning och stöd inom hälso- och sjukvården samt extern samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör. Även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten är viktiga samverkansaktörer. Patientens samtycke krävs.

På 1177.se kan du läsa mer om rehabiliteringskoordinatorerna och dina rättigheter vid sjukskrivning.

Senast uppdaterad 2018-04-19 13:06:47 av Emma Karlsson