Sjukresor

Vid besök eller behandling får man åka gratis till och från vården med den allmänna kollektivtrafiken. Om det finns skäl till att åka med annat färdsätt kan man också få viss ersättning.

Senast uppdaterad 2015-09-15 14:53:54 av Sverker Berggren