Patientavgifter i Blekinge

På 1177 Vårdguiden kan du läsa om vilka avgifter som gäller i vården i Blekinge. Avgifterna gäller vård inom Landstinget Blekinge och privat vård som bekostas av Landstinget Blekinge.

Hälso- och sjukvården i Sverige bekostas till största delen av landstings- och kommunalskatter. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Landstingen och kommunerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala vid läkarbesök och andra tjänster i vården. I stora drag är avgifterna ganska lika i de olika landstingen. Om du behöver mycket vård finns det ett högkostnadsskydd. 

1177 vårdguiden kan du läsa mer om patientavgifter och se vilka avgifter som gäller i Blekinge. 

Senast uppdaterad 2018-02-06 15:56:04 av Ulrica Kalmerlind