Patientföreningar

Det finns många patientföreningar i Blekinge. De arbetar med olika gruppers särskilda problem och möjligheter och kan ge dig stöd och råd.

Patientföreningar och handikapporganisationer finns både lokalt i Blekinge och som rikstäckande organ. Här nedan hittar du kontaktuppgifter till de olika organisationerna.

Kontaktuppgifter till föreningar

Afasiföreningen i Blekinge

c/o Ellinor Berntsson
Grävlingsstigen 5 B
294 38 Sölvesborg 
Telefon: 0456-130 68 
E-post: ellinorb@afasi.se
www.afasi.se

Astma- och Allergiföreningen i Blekinge

Kansliet
Strandgatan 8
372 30 Ronneby 
Telefon: 0457-265 50
E-post: astma-allergi-blekinge@telia.com
www.blekinge.astmaoallergiforbundet.se

Barndiabetesfondens lokalförening Blekinge

Ingrid Christensson
G. Riksvägen 546
374 96 Trensum
Telefon: 0454-602 24 (hem), 0733-86 78 11 (mobil)
www.barndiabetesfonden.se

Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen
Anita Myrkvist
Järnvägsgatan 9
340 10 Lidhult
Telefon: 035-911 22
Fax: 035-911 22
E-post: anita.myrkvist@swipnet.se
www.sodra.blodcancerforbundet.se

Blekinge Cancerförening Kungsljuset och Kungsljusfonden

Mona Olsson
Bredgatan 8 B
371 32 Karlskrona 
Telefon: 0455-219 65 
Fax: 0455-219 65
E-post: olsson.ringo@telia.com
www.kungsljuset.nu

Blekinge Läns Diabetesförening

Box 76
371 21 Karlskrona
Sweden
Telefon: 073-800 71 21
E-post: ordforande@blekingediabetes.com
www.blekingediabetes.com

Blekinge Dövas Länsförening
Borgmästarekajen 34 A
371 34 Karlskrona 
Telefon: (text) 901 65, 0455-148 18, via Tolkcentral 0455-73 44 12 
Fax: 0455-279 15
E-post: bdlf@glocalnet.net

Blekinge Handikappidrottsförbund

Flisan
Flisevägen, Byggnad QM
372 52 Kallinge
Telefon: 0457-207 04
E-post: kansli@bhif.se

Blekinge Läns Epilepsiförening

c/o Margreth Vanntoft 
Åvägen 27
370 24 Nättraby 
Telefon: 0455-478 78 
E-post: blekinge.epilepsiforening@gmail.com
www.epilepsi.se

Celikaiföreningen i Blekinge

c/o Anneli Ahmt 
Entitevägen 6
370 24 Nättraby 
Telefon: 0455-499 08

DHR Blekinge läns distrikt
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Gamla Skeppsbrogatan 3
371 33 Karlskrona
Telefon: 0455-152 80
E-post: dhr.blekinge@bredband.net

Dyslexiförbundet FMLS i Blekinge län

Niklas Oscarsson 
Nyhemsvägen 1D
371 43 Karlskrona
Telefon: 0768-38 97 27
E-post: fmls.Blekinge.destrikt@gmail.com

Elöverkänsligas Förening i Blekinge Län


Ordförnde Lennart Olofsson
Gyngamålavägen 16
376 92 Svängsta
Telefon: 0454-32 51 66
E-post: lennart.olofsson2@telia.com

Sekreterare:
Lotta Erlandsson
Telefon: 0455-36 51 14

Förbundet Blödarsjuka i Sverige, Södra regionen 

www.fbis.se

Föreningen Sveriges dövblinda 

Kontaktperson: Margareta Lundin
Egna Hemsvägen 13
371 61 Lyckeby
Telefon: 90165-0455-287 41 (textelefon)
E-post: maggan.lu@glocalnet.net

Föreningen Victoria i Blekinge län

Ordförande Ewa-Stina Johansson
Strandgatan 8
372 30 Ronneby
Telefon 0457-150 70
www.victoriablekinge.se
info@victoriablekinge.se

Gyncancerföreningen (GCF) Viola

c/o Gullbritt Palm
Pl 3086
283 91 Osby
Telefon: 0479-152 00
E-post: gcfviola@hotmail.com
Hemsida: www.gynsam.se

HOPP - Riksorganisation mot sexuella övergrepp 

Norrtullsgatan 45
113 45 Stockholm 
Telefon: 08-411 33 55 
Fax: 08-30 01 42 
E-post: info@hopp.org
Jourmail för råd och stöd för personer med frågor om sexuella övergrepp:
www.hoppnorrkoping.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Blekinge län

Kontaktperson: Anna-karin Olsson
Hokavägen 403
374 92 Asarum
Telefon: 0454-32 60 57
Mobil: 073-142 50 14
E-post: anna-karin.olsson2@telia.com

Hjärtebarnsförbundet, Föreningen Syd

E-post: anna.larsson@hjartebarn.org
Hemsida: www.hjartebarn.org

HRF, Hörselskadades Distrikt i Blekinge län

Alice Tegnérs väg 18
374 35 Karlshamn
Telefon: 0454-155 63
E-post: blekinge.hrf@telia.com
www.hrf.se/blekinge

HSO Blekinge - Blekinges största organisation för funktionshindersföreningar

HSO Blekinge
Strandgatan 8
372 30 Ronneby
Telefon: 0457-211 45
E-post: info@hsoblekinge.se
Hemsida: www.hsoblekinge.se

Iktyosföreningen

Region 1 Skåne/Blekinge
c/o Agneta Gånemo
Landshövdingevägen 5 A
262 52 Ängelholm
Telefon: 043-12 83 80
E-post: agneta@ganemo.se
www.iktyos.se

Migränföreningen i Blekinge

c/o Angela Glad 
Ronnebygatan 9 D
371 32 Karlskrona 
Telefon: 0455-108 38 
Fax: 0455-108 38 
E-post: migran@glaho.com
www.migran.com

Mun- & Halscancerföreningen, Södra Sverige

Lennart Johansson
Per Albin Hanssons väg 56 B
214 63 Malmö
Tel & Fax: 040-96 23 40 
E-post: lennart.willy@telia.com

Neuroförbundet Blekinge

Kontaktperson: Mikael Hugosson
Telefon: 0733-69 97 00
E-post: blekinge@neuroforbundet.se

Njurförbundet 

E-post: njsyd@rnj.se
www.njurforbundet.se

Parkinson Blekinge

Ordförande: Sture Karlsson
Svanhalla 
373 00 Jämjö
Telefon: 0455-511 09
E-post: sture.kson@blixtmail.se
www.parkinsonforbundet.se

Patientförsäkringsföreningen PFF


115 87 Stockholm 
Telefon: 08-783 70 00 
Fax: 08-667 82 23 
www.pff.se

Personskadeförbundet RTP

Ordförande: Marguerite Stiessel 
Telefon: 0455-165 03
Mobil: 073-035 23 74
E-post: marguerite_stiessel@hotmail.com

Sekreterare: Åse Falck
Telefon: 0455-138 33
E-post: se.falck@telia.com

Kontaktperson: Christer Ottosson
Mobil: 073-352 72 00
E-post: christer.ottosson1337@bredband.net

Blekingedistriktet: www.rtp.se/blekinge
Östra lokalförening: www.rtp.se/ostrablekinge
RTP-förbundet: www.rtp.se

Primär immunbrist organisationen, PIO

Kontakt: Anneli Larsson
Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro
Telefon: 019-673 21 24
E-post: info@pio.nu
www.pio.nu

Prostatacancerföreningen Viktor

Kent Lewén 
Harstorpsvägen 54 
370 30 Rödeby 
Telefon: 0455 - 33 83 45 
E-post:  kent@lewen.nu, kontakt@viktorblekinge.se
www.viktorblekinge.se

RBU i Blekinge län

c/o Annsofie Fröjse 
Havstrutvägen 3
371 64 Lyckeby 
E-post: annsofie.frojse@telia.com
Telefon ordförande: 070-379 47 20 
Sekreterare: Haide Wennerlund
E-post: jan.wennerlund@telia.com
Telefon sekreterare: 0708-49 65 60
www.rbu.se
www.blekinge.rbu.se

Regionföreningen Cystisk Fibros i södra Sverige

c/o Jan Mårtensson 
Vindilsvägen 7
231 55 Trelleborg 
Telefon: 0410-105 66 
E-post: jan.maartensson@mbox301.swipnet,se

Reumatikerdistriktet Blekinge

Inga-Lill Johansson (ordförande)
G:a Verperydsvägen 2
372 50 Kallinge
Telefon: 0457-217 84
Mobil:073-219 88 48
E-post: reumatikerdblekinge@gmail.com
www.blekinge.reumatikerforbundet.org

Riksföreningen Osteoporotiker i Blekinge län 

Yngve Knutsson 
Gärdesvägen 6
294 71 Sölvesborg 
Telefon: 0456-505 29 
E-post: y.knutsson@telia.com
www.osteoporos.org

RSMH Distrikt 

Kansliet 
Södra Fogdelyckegatan 28
374 36 Karlshamn 
Telefon: 0454-188 79 
Fax: 0454-188 79 
E-post: rsmh.blekinge@beta.telenordia.se

Sv Psoriasisförbundet länsavdelning i Blekinge

Mats Viberg 
Sjöfararvägen 24
293 35 Olofström 
Telefon: 0454-488 42 
E-post: mats.viberg@oktv.se

Svenska Brukarföreningen (SBF)

Kammakargatan 47 11124 Stockholm
Telefon: 08-20 80 70
E-post: info@svenskabrukarforeningen.se
www.svenskabrukarforeningen.se

Synskadades Riksförbund Blekinge (distrikt)

Skepparegatan 18 A  
371 30 Karlskrona
Telefon: 0455-122 54
E-post: srfblekinge@telia.com                   

Synskadades Riksförbund Karlshamn

S. Fogdelyckegatan 22 B
374 33 Karlshamn
Telefon: 0454-172 03
E-post: srf.karlshamn@ttelia.com

Synskadades Riksförbund Karlskrona

Skepparegatan 18 A    
371 30 Karlskrona     
Telefon: 0455-31 18 86  
E-post: srf.karlskrona@telia.com            

Synskadades Riksförbund Olofström

Östra Storgatan 45
293 34 Olofström
Telefon: 0454-422 02

Synskadades Riksförbund Ronneby

Kungsgatan 44
372 37 Ronneby
Telefon: 0457-271 11 
E-post: srf.ronneby@telia.com

Synskadades Riksförbund Sölvesborg

Per Olsgatan 1. nb
294 33 Sölvesborg
Telefon: 0456-154 53
srf-solvesborg@telia.com

Unga synskadade Småland-Blekinge

Södra Vallviksvägen 4b 352 51 Växjö
Telefon: 0470-177 71
E-post: info@ussmablek.se
Hemsida: www.ussmablek.se


Senast uppdaterad 2016-08-15 10:25:01 av Sverker Berggren