1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se, samlas kunskap och tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges landsting och regioner. Du kan läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar. Du kan också hitta och jämföra vårdmottagningar och använda e-tjänster för att kontakta vården.

Webbplatsen erbjuder både kvalitetssäkrad och användarvänlig information samt tjänster som underlättar den egna och närståendes kontakter med vården. 1177 Vårdguiden vill främja hälsa, öka allmänhetens kunskap och stärka patientens ställning. Även vård- och apotekspersonal, skolor, medier och bibliotek har nytta av webbplatsen i sitt arbete.

1177.se anpassas automatiskt beroende på var du bor och du kan därför få nyheter, information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i det egna landstinget eller regionen. Du kan också välja ett annat landsting och ta del av deras utbud.

Tusentals artiklar inom många ämnen

På 1177.se finns tusentals medicinska artiklar om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här hittar du också information om hälsa och förebyggande vård samt hur vården fungerar i Sverige. På våra temasidor har vi samlat information, kunskap, råd och inspiration i olika ämnen eller utifrån olika livssituationer. Här hittar du filmer, reportage och kan ta del av andras berättelser och upplevelser.

Faktagranskat av experter

Allt nationellt innehåll på 1177.se produceras tillsammans med experter från hälso- och sjukvården. 1177 Vårdguiden har cirka 350 manusförfattare och faktagranskare runtom i Sverige som är med och skapar och kvalitetssäkrar innehållet. Specifika texter och tjänster från landsting och regioner ansvarar de regionala redaktionerna för.

Senast uppdaterad 2015-09-15 14:53:41 av Sverker Berggren

Psykisk hjälp för barn och unga

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du se hur barn och unga med psykiska problem och deras familjer kan få hjälp och stöd.