Dokumentation från seminarier och utbildningar

2017 års folkhälsoseminarium – barn och unga i fokus

De årliga folkhälsoseminarierna syftar till att följa upp vår länsgemensamma folkhälsopolicy och resonera kring framtida prioriteringar. Det vänder sig till länets ledande politiker och tjänstemän i kommuner, landsting, regionförbund och länsstyrelse samt till frivilliga organisationer och andra samhällsaktörer av stor vikt för befolkningens hälsa och livskvalitet.

2017 års seminarium hade fokus på barn och unga och bjöd på följande intressanta föredragningar:

 • Agenda 2030 med fokus på barn och unga, Carolyn Hannan, docent vid Lunds Universitet
 • Blekinge Unga Lyfter (BUL), Chiquita Persson, projektledare, Christian Fernlund och Alexander Lewin, ungdomsspanare på Navigatorcentrum
 • Hälsa för alla, Olof Ljungberg, integrationskoordinator och idrottskonsulent på Blekinge Idrottsförbund
 • Jämlik hälsa i Blekinge – nuläge i kommissionens arbete, Peter Örn, kommissionsordförande
 • Barnkonventionen blir lag – vad innebär det för landsting och kommuner?
  • Elizabeth Englundh, socionom och filosofie doktor, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Åsa Ekman, konsult – barnets rättigheter och barnkonventionen

2016 års folkhälsoseminarium – utanförskapets och innanförskapets betydelse för hälsa och livskvalitet

Detta folkhälsoseminarium, med över 110 deltagare, bjöd på ett brett grepp kring folkhälsoarbetet där vi tillsammans förde samtal om utanförskapets och innanförskapets betydelse för hälsa och livskvalitet och hur vi som samhällsaktörer kan bidra till att våra invånare får möjlighet att delta och påverka sin livsmiljö i Blekinge. Det av landstinget nyligen initierade arbetet med en kommission för jämlik hälsa i Blekinge kan vara ett verktyg för att skapa engagemang kring dessa frågor.

Kalle Sandström, landstingsstyrelsens ordförande, inledde dagen. Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet och Anna Balkfors, sekreterare i den nationella kommissionen för jämlik hälsa medverkade som gästföreläsare. Deras bildspel finner du nedan. För att se och höra dem igen klicka på filmlänkarna nedan:

Dokumentation och PPt-presentationer

Filmlänkar

 • Samhällsomdaningen – det krävs ett paradigmskifte för att klara framtidens utmaningar, Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet
 • Jämlik hälsa, Anna Balkfors, sekreterare i den nationella kommissionen för jämlik hälsa.

2015 års folkhälsoseminarium – hälsofrämjande miljöer och psykisk hälsa

Här finner du dokumentation från det årliga folkhälsomötet för länets politiker och tjänstemän den 27 maj på NetPort i Karlshamn.

2013 års folkhälsoseminarium III

Här finner du dokumentation från folkhälsoseminariet med fokus på äldre den 15 november på Ron i Ronneby.

2013 års folkhälsoseminarium II

Här finner du dokumentation från folkhälsoseminariet med fokus på vuxna den 10 oktober på Ron i Ronneby.

2013 års folkhälsoseminarium I

Här finner du dokumentation från folkhälsoseminariet med fokus på barn och ungdomar den 13 september på Ron i Ronneby.

9 april 2013 "Konsten att samtala om levnadsvanor"

Dokumentation från inspirationsdagen den 9 april på Ronneby Brunn om konsten att samtala om levnadsvanor.

27 mars 2013 "Stor och stark — men till vilket pris?"

Här finner du dokumentation från kunskapsseminariet om anabola androgena steroider den 27 mars på Ronneby Brunn.

Under seminariet ställdes en del frågor kring situationen i Blekinge avseende bruket av anabola androgena steroider. Blekinge Idrottsförbund har därför sammanställt en kort beskrivning som du kan ta del av här: Situation Blekinge AAS.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2017-10-11 08:46:00 av Emma Karlsson