Dokumentation från seminarier och utbildningar

7 september 2016 ”Årligt folkhälsoseminarium”

De årliga folkhälsoseminarierna syftar till att följa upp vår länsgemensamma folkhälsopolicy och resonera kring framtida prioriteringar. Det vänder sig till länets ledande politiker och tjänstemän i kommuner, landsting, regionförbund och länsstyrelse samt till frivilliga organisationer och andra samhällsaktörer av stor vikt för befolkningens hälsa och livskvalitet. 

Detta folkhälsoseminarium, med över 110 deltagare, bjöd på ett brett grepp kring folkhälsoarbetet där vi tillsammans förde samtal om utanförskapets och innanförskapets betydelse för hälsa och livskvalitet och hur vi som samhällsaktörer kan bidra till att våra invånare får möjlighet att delta och påverka sin livsmiljö i Blekinge. Det av landstinget nyligen initierade arbetet med en kommission för jämlik hälsa i Blekinge kan vara ett verktyg för att skapa engagemang kring dessa frågor.

Kalle Sandström, landstingsstyrelsens ordförande, inledde dagen. Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet och Anna Balkfors, sekreterare i den nationella kommissionen för jämlik hälsa medverkade som gästföreläsare. Deras bildspel finner du nedan. För att se och höra dem igen klicka på filmlänkarna nedan:

Dokumentation och PPt-presentationer

Filmlänkar

  • Samhällsomdaningen – det krävs ett paradigmskifte för att klara framtidens utmaningar, Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet
  • Jämlik hälsa, Anna Balkfors, sekreterare i den nationella kommissionen för jämlik hälsa.

27 maj 2015 "Årligt folkhälsomöte"

Här finner du dokumentation från det årliga folkhälsomötet för länets politiker och tjänstemän den 27 maj på NetPort i Karlshamn.

 15 november 2013 "Folkhälsoseminarium III"

Här finner du dokumentation från folkhälsoseminariet med fokus på äldre den 15 november på Ron i Ronneby.

10 oktober 2013 "Folkhälsoseminarium II"

Här finner du dokumentation från folkhälsoseminariet med fokus på vuxna den 10 oktober på Ron i Ronneby.

13 september 2013 "Folkhälsoseminarium I"

Här finner du dokumentation från folkhälsoseminariet med fokus på barn och ungdomar den 13 september på Ron i Ronneby.

9 april 2013 "Konsten att samtala om levnadsvanor"

Dokumentation från inspirationsdagen den 9 april på Ronneby Brunn om konsten att samtala om levnadsvanor.

27 mars 2013 "Stor och stark — men till vilket pris?"

Här finner du dokumentation från kunskapsseminariet om anabola androgena steroider den 27 mars på Ronneby Brunn.

Under seminariet ställdes en del frågor kring situationen i Blekinge avseende bruket av anabola androgena steroider. Blekinge Idrottsförbund har därför sammanställt en kort beskrivning som du kan ta del av här: Situation Blekinge AAS.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2016-12-07 11:46:49 av Sverker Berggren