Kommisionen för jämlik hälsa i Blekinge

Alla har rätt till en god hälsa, oavsett vilken bakgrund du har. Därför har vi tagit initiativ till en kommission för jämlik hälsa, vars mål är att ta fram nya idéer och förslag på hur vi kan göra det möjligt för alla i länet. Kommissionen presenterade sina förslag i december 2017.

Det finns skillnader i hälsa som beror på vem du är, vilken utbildning du har, om du är man eller kvinna, vilket land du kommer ifrån eller vilken utbildning du har. Dessa skillnader finns i Blekinge, precis som i övriga landet. Men alla människor har rätt till en god hälsa, oavsett vilken bakgrund de har. Denna rätt vill landstinget värna. Därför har vi tagit initiativ till en kommission för jämlik hälsa. På så vis ansluter vi oss till det arbete som både den nationella kommissionen för jämlik hälsa och Världshälsoorganisationen (WHO) redan driver.

Kommissionen ska arbeta brett tillsammans med olika aktörer, till exempel kommuner, och intresseorganisationer. Det är genom att samarbeta, använda varandras erfarenheter och våga tänka nya tankar som vi tillsammans kan främja en jämlik hälsa där alla människor har samma förutsättningar att må bra. Kommissionen kompletterar på så vi länets folkhälsoarbete.

Blekingekommissionen föreslår bland annat:
• Blekinge ska bli landets första digitala landsting. Digitalisering och nya tjänster inom vårdinformation och kommunikation kan bidra till ett hälsofrämjande arbete.
• Blekinge ska bli ett pilotlän för en sammanhållen mödra-, barn-, elev- och ungdomshälsa.
• Skapa ett övergripande Blekingeforum med aktörer från olika delar av länets samhällsliv, som arbetsmarknadens parter, folkrörelser och andra idéburna organisationer.
• Ta fram ett handlingsprogram för att bryta segregationen.
• Inför riktade hälsosamtal i ett antal åldersgrupper för att förebygga den ökade förekomsten av till exempel hjärt- kärlsjukdom, cancer, övervikt och psykisk ohälsa.
• Ta initiativ till ett kunskapscentrum för psykisk hälsa, som ska sammanställa, analysera och sprida kunskap och effektiva metoder för att stärka psykisk hälsa.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Kommissionens medlemmar

Ordförande för kommissionen är Peter Örn. Övriga ledamöter är:

 • Danilo Garcia, chef för Blekinge kompetenscentrum och doktor i psykologi
 • Emina Kovacic, stadsarkitektschef, Karlshamns kommun
 • Gunilla Leander, specialistläkare, Blekingesjukhuset
 • Göran Johnsson, tidigare förbundsordförande i IF Metall
 • Henrik Lövgren, chef för samhällskommunikation, Ronneby kommun
 • Katarina Skantze Mansnérus, företagsledare
 • Lisa Skär, professor i omvårdnad vid institutionen för hälsa vid Blekinge tekniska högskola
 • Louise Lindén, entreprenör med inriktning på hållbara festivaler
 • Micke Gunnarsson, föreläsare och entreprenör med inriktning på barn och ungdomars hälsa
 • Åsa Gerthsson-Nilsson, verksamhetschef förskola och chef för Centrala barn- och elevhälsan, Sölvesborgs kommun

Adjungerade:

 • Annika Mellquist, avdelningschef för avdelningen för kunskapsstöd, Landstinget Blekinge
 • Gunilla Skoog, utvecklingsdirektör, Landstinget Blekinge

Kommissionens sekretariat:

 • Carina Svärd, folkhälsostrateg, Landstinget Blekinge
 • Lisbeth Andersson, folkhälsostrateg, Landstinget Blekinge.

Frågor om kommissionens arbete hanteras av folkhälsostrategen Carina Svärd.

Senast uppdaterad 2018-01-26 13:47:24 av Emma Karlsson

Kontakt

Peter Örn Peter Örn Ordförande Kommission för jämlik hälsa i Blekinge 070-378 50 10
Carina Svärd Carina Svärd Folkhälsostrateg, område mat Planerings- och utvecklingsavdelningen 0455-73 40 41