Kommisionen för jämlik hälsa i Blekinge

Alla har rätt till en god hälsa, oavsett vilken bakgrund du har. Därför har vi tagit initiativ till en kommission för jämlik hälsa, vars mål är att ta fram nya idéer och förslag på hur vi kan göra det möjligt för alla i länet. Kommissionen kommer presentera sina förslag i december år 2017.

Det finns skillnader i hälsa som beror på vem du är, vilken utbildning du har, om du är man eller kvinna, vilket land du kommer ifrån eller vilken utbildning du har. Dessa skillnader finns i Blekinge, precis som i övriga landet. Men alla människor har rätt till en god hälsa, oavsett vilken bakgrund de har. Denna rätt vill landstinget värna. Därför har vi tagit initiativ till en kommission för jämlik hälsa. På så vis ansluter vi oss till det arbete som både den nationella kommissionen för jämlik hälsa och Världshälsoorganisationen (WHO) redan driver.

Kommissionen ska arbeta brett tillsammans med olika aktörer, till exempel kommuner, och intresseorganisationer. Det är genom att samarbeta, använda varandras erfarenheter och våga tänka nya tankar som vi tillsammans kan främja en jämlik hälsa där alla människor har samma förutsättningar att må bra. Kommissionen kompletterar på så vi länets folkhälsoarbete.

Kommissionens medlemmar

Ordförande för kommissionen är Peter Örn. Övriga ledamöter är:

  • Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamns kommun Lisa Skär, professor vid institutionen för hälsa vid BTH
  • Micke Gunnarsson, entreprenör från Ronneby med inriktning mot barn och ungdomars hälsa
  • Göran Johnsson, från Jämshög som bland annat varit förbundsordförande i IF Metall
  • Louise Lindén, ung entreprenör från Karlskrona
  • Danilo Garcia, docent i psykologi, Blekinge komptenscentrum, Landstinget Blekinge
  • Katarina Skantze Mansnérus, företagsledare från Karlskrona och tidigare chef inom Arbetsmarknadsverket.
  • Gunilla Leander, specialistläkare Blekingesjukhuset
  • Henrik Lövgren, chef för samhällskommunikation Ronneby kommun
  • Åsa Gerthsson-Nilsson, rektor Högtofta skola Sölvesborgs kommun
  • Lisa Skär, professor vid institutionen för hälsa vid BTH 

Frågor om kommissionens arbete hanteras av folkhälsostrategerna Lisbeth Andersson och Carina Svärd.

Senast uppdaterad 2017-03-02 15:44:30 av Oscar Larsson

Kontakt

Peter Örn Ordförande Kommission för jämlik hälsa i Blekinge 070-378 50 10
Lisbeth Andersson Lisbeth Andersson Folkhälsostrateg, område tobak Planerings- och utvecklingsavdelningen 0455-73 40 37
Carina Svärd Carina Svärd Folkhälsostrateg, område mat Planerings- och utvecklingsavdelningen 0455-73 40 41