Barnrättsombud

Inom landstingets olika verksamheter finns barnrättsombud vars roll och funktion i stora drag är att

  • ha ett barn- och barnrättsperspektiv
  • förmedla kunskap om Barnkonvetentionen och barnets rättigheter
  • ses som sakkunnigt stöd i olika barnrättsfrågor
  • inspirera till utveckling och förbättring
  • utbyta idéer med andra barnrättsombud               

Barnrättsombuden ingår i landstingets nätverk för barnrättsombud. De kan även ses som barnens ambassadör, dvs. en stödjande och behjälplig representant för barnet. 

Inom psykiatri- och habilitering är benämningen barnombud. Inom alla verksamheter inom vuxenpsykiatrin ska det finnas särskilda barnombud.  

 

 

Senast uppdaterad 2016-12-09 15:06:04 av Sverker Berggren

Kontakt

Carina Andersson Folkhälsostrateg, barn och ungas rättigheter och hälsa Avdelningen för kunskapsstöd 073 - 447 12 89