Samverkan

Samverkan är en nyckelfaktor för att nå framgång i folkhälsoarbetet. Landstinget Blekinge samverkar därför med flera samhällsaktörer, på både regional och nationell nivå.

Det är först när flera samhällsaktörer går samman och enas om vilka behovsgrupper som bör prioriteras, vilka insatser som ska göras, vem som ska göra vad och hur man har för avsikt att följa upp, som folkhälsoarbetet kan vinna mark och åstadkomma skillnad för medborgarna i Blekinge. För Landstinget Blekinge är samverkan med andra aktörer därför en självklarhet i folkhälsoarbetet.

Bland annat är Landstinget Blekinge sedan 2009 medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) och finns representerade i nätverkets olika temagrupper. Landstingets medlemskap i nätverket innebär möjligheter till erfarenhetsutbyten och utvecklingsarbeten genom medverkan i olika arbetsgrupper och temagrupper.

Landstinget Blekinge samverkar även regionalt med bland annat länets alla kommuner, Region Blekinge, Länsstyrelsen, Polisen med flera. Bland annat i länets strategiska folkhälsogrupp och i ANDT-nätverket Blekingesamverkan mot droger.

Senast uppdaterad 2016-08-31 14:03:16