Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Sedan 2009 är Landstinget Blekinge medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Nätverket arbetar för att utveckla kunskap, kompetens och rutiner för en hälsoorientering av hälso- och sjukvården och arbetar inom fyra perspektiv:

 • patientperspektivet
 • medborgarperspektivet
 • befolkningsperspektivet
 • lednings- och styrningsperspektivet.

Landstingets medverkan i olika utvecklingsgrupper

Landstingets medlemskap i nätverket innebär möjligheter till erfarenhetsutbyten och utvecklingsarbeten genom medverkan i olika arbetsgrupper och temagrupper. Idag medverkar landstinget aktivt i följande grupper:

 • Processledarnätverket (ett koordinatorsnätverk på övergripande nivå)
 • Temagrupp Fysisk aktivitet
 • Temagrupp Mat
 • Temagrupp Tobak
 • Temagrupp Psykisk hälsa
 • Temagruppen PROM (patientupplevd hälsa som kvalitetsutvecklingsmått)
 • Temagrupp Hälsofrämjande förhållningssätt
 • Temagrupp Avtal och ersättning 
 • Temagrupp Hälsofrämjande arbetsplats 

Som medlem i HFS får vårdorganisationen en unik insikt i utvecklingen i Sverige och andra länder. WHO menar att framtidens hälso- och sjukvård måste bli mer hälsoorienterad och vara en hälsoresurs för sitt lokalområde.

Senast uppdaterad 2018-01-18 08:45:18 av Emma Karlsson