Utbildningar

Patientens levnadsvanor går att påverka. Fördjupningsutbildning i levnadsvanor syftar till att ge kunskap och verktyg för att kunna ge råd och samtala kring alkohol, tobak, fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Utbildningen i motiverande samtal (MI) syftar till att uppnå ökad motivation till beteendeförändring för patienter med levnadsvaneproblematik.

Inbjudan till ämnesutbildning hösten 2018 finns här.

Varje ämnesutbildning omfattar en och en halv timme. Utbildningen erbjuds flera gånger om året eller för en specifik enhet enligt överenskommelse. Varje MI-utbildning omfattar 2 halvdagar och är en introduktion till metodiken.

Alkohol

Hög alkoholkonsumtion kopplas till ett flertal olika sjukdomar och hälsoproblem. Under dagen lär vi oss hur vi kan ställa frågan om alkoholkonsumtion till dem som uppsöker hälso- och sjukvården.

Tobak

Rökning är den största enskilda orsaken till sjukdom och förtida död i västvärlden. Att kunna ge våra patienter den kunskap och det stöd som behövs för en tobaksfri framtid ses idag som en självklarhet. Under dagen tar vi bl.a. upp metoder för tobaksavvänjning, tobaksfri i samband med operation, tobaksfri psykiatri.

Fysisk aktivitet

har både hälsofrämjande och förebyggande egenskaper. Under dagen tar vi upp betydelsen av fysisk aktivitet för hälsan både i primär- och sekundärprevention. Vi presenterar nya rekommendationer om dosering av fysisk aktivitet och verktyg att använda för att stimulera patienter till en ökad fysisk aktivitetsnivå.

Hälsosamma matvanor

Lika viktigt som det är att röra på sig varje dag är det att äta bra. Under dagen tar vi bland annat upp de nordiska näringsrekommendationerna, grundläggande näringslära och hälsosamma matvanor.

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal innebär att man, med respekt för individen, använder lyssnarteknik, samtalsverktyg och sammansatta strategier så att personens egen motivation till förändring stärks. Utbildningen varvar teoretiska avsnitt med praktiska övningar och omfattar två halvdagar med möjlighet till reflektion och eget övande mellan utbildningsdagarna.

Förskrivning av fysisk aktivitet på recept

All legitimerad personal i hälso- och sjukvården kan förskriva fysisk aktivitet på recept (FaR) förutsatt att vederbörande har den kunskap och kompetens som behövs för att utföra uppgiften. Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda förutsättningar att arbeta praktiskt med fysisk aktivitet på recept och omfattar en timmes introduktion i förskrivning. Utbildningen erbjuds efter överenskommelse med landstingets folkhälsostrateg för fysisk aktivitet.

Målgrupp och anmälan

Samtliga utbildningar vänder sig till dig i hälso- och sjukvården som i ditt arbete kommer i kontakt med patienter i behov av livsstilsförändring.

Senast uppdaterad 2018-10-31 13:02:20 av Emma Karlsson

Kontakt

Gerthi Persson Gerthi Persson Folkhälsostrateg, fysisk aktivitet Planerings- och utvecklingsavdelningen 0455-73 40 62
Carina Svärd Carina Svärd Folkhälsostrateg Planerings- och utvecklingsavdelningen 0455-73 40 41
Inga-Lisa Apelman Folkhälsostrateg Avdelningen för kunskapsstöd 0455-73 40 37

Anmälan

Deltagare utanför landstinget kan anmäla sig genom att kontakta Gerthi Persson, se kontaktuppgifter på denna sida.

Deltagare inom landstinget, se information på landstingets intranät.