Att röka påverkar hälsan

Bland det bästa vi kan göra för att hjälpa kroppen att hålla sig frisk eller återhämta sig från sjukdom är att vara rökfri. Rökning kan orsaka många olika sjukdomar och påverkar de flesta sjukdomstillstånd negativt.

Det lönar sig alltid att sluta röka eftersom riskerna för sjukdom ökar snabbare ju fler år du röker. Vid rökstopp påbörjas kroppens reparationsarbete direkt och pågår i många år. Det är aldrig för sent att sluta röka och snusa.

På 1177.se hittar du fler tips och hjälp med att sluta röka.

När det gäller snusning vet vi inte lika mycket men snus innehåller flera cancerframkallande substanser och ger ett stort nikotinberoende. Snus orsakar skador på munslemhinnan och tandköttet. Snusning vid graviditet påverkar fostret.

Många vill ha hjälp och stöd av professionella tobaksavvänjare. Kontakta din vårdcentral så hjälper de dig.

Tobaksförebyggande arbete

Att verka för tobaksfrihet är en del i Landstinget Blekinges hälsofrämjande arbete både inåt i den egna organisationen och utåt som hälsopolitisk aktör. Landstingets medarbetare ses som förebilder för patienter och andra i samhället genom sin hälsokunskap.

Senast uppdaterad 2018-09-12 20:20:37 av Emma Karlsson

Kontakt

Inga-Lisa Apelman Folkhälsostrateg Avdelningen för kunskapsstöd 0455-73 40 37