Tobak

Tobaksbruk är idag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död och en av orsakerna till skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper.

Det lönar sig alltid att sluta röka eftersom riskerna för sjukdom ökar snabbare ju fler år du röker. Vid rökstopp påbörjas kroppens reparationsarbete direkt och pågår i många år. Det är aldrig för sent att sluta röka och snusa.

När det gäller snusning är de skadliga effekterna inte lika väl belagda rent vetenskapligt, men vetskapen om att snus innehåller flera cancerframkallande substanser och ger ett stort nikotinberoende bör vara skäl nog för att sluta snusa. Dessutom påverkar snus munslemhinnan på ett ogynnsamt sätt.

Tobaksförebyggande arbete

Att verka för tobaksfrihet är en del i Landstinget Blekinges hälsofrämjande arbete både inåt i den egna organisationen och utåt som hälsopolitisk aktör. Landstingets medarbetare ses som förebilder för patienter och andra i samhället genom sin hälsokunskap.

Senast uppdaterad 2018-03-08 08:17:07 av Emma Karlsson

Kontakt

Inga-Lisa Apelman Folkhälsostrateg Avdelningen för kunskapsstöd 0455-73 40 37