Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Gunilla Skoog, utvecklingsdirektör

Utvecklingsenheten
Telefon: 0455-73 40 32
E-post: gunilla.skoog@ltblekinge.se

Annika Mellquist, avdelningschef

Avdelning för kunskapsstöd
Telefon: 0455-73 77 90
E-post: annika.mellquist@ltblekinge.se

Carina Andersson, folkhälsostrateg 

Avdelningen för kunskapsstöd ansvarsområde Barns rättigheter och hälsa
Telefon: 0455-73 40 70
E-post: carina.andersson@ltblekinge.se                                 

Carina Svärd,folkhälsostrateg 

Avdelningen för kunskapsstöd ansvarsområde Mat
Telefon: 0455-73 40 41
E-post: carina.svard@ltblekinge.se

Gerthi Persson, folkhälsostrateg 

Avdelningen för kunskapsstöd ansvarsområde Fysisk aktivitet
Telefon: 0455-73 40 62
E-post: gerthi.persson@ltblekinge.se

Matheus Van Tol Amaral Guerra, folkhälsostrateg

Avdelningen för kunskapsstöd

Telefon: 0455-73 41 19

E-post:matheus.guerra@ltblekinge.se

Maj-Lis Olsson, hälso- och sjukvårdsstrateg

Avdelningen för kunskapsstöd ansvarsområde Psykisk hälsa, Funktionshinder, Våld i nära relationer.
Telefon: 0455-73 40 24
E-post: maj-lis.olsson@ltblekinge.se

Inga-Lisa Apelman, folkhälsostrateg

Avdelningen för kunskapsstöd

Telefon: 0455-73 40 37

E-post: inga-lisa.apelman@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2018-09-12 20:11:56 av Emma Karlsson