Hemsjukvård - för dig som inte kan ta dig till mottagningen

Den 1 januari 2013 tog Blekinges kommuner över ansvaret för hemsjukvården från Landstinget Blekinge.

Den personal som tidigare jobbade med hemsjukvård i landstinget har nu flyttat över till kommunen.

I och med förändringen så ändrades även kontaktuppgifterna. Kontakta respekrive kommun för mer information.

Senast uppdaterad 2014-02-05 17:50:27