Blekinges psykiatri och habilitering

Inom Blekinges psykiatri ryms många sorters verksamheter. På 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se, hittar du information om vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, beroendevård, hjälp kring ätstörningar och mycket annat.

På 1177.se hittar du bland annat

  • kontaktuppgifter till psykiatrins och habiliteringens mottagningar och avdelningar
  • artiklar om diagnoser och besvär, hur man söker vård och stöd med mera
  • kostnader och regler för vård
  • frågor och svar om psykisk hälsa
  • texter på andra språk.

Dessutom finns en hel avdelning som handlar om psykisk hälsa, med personliga berättelser och erfarenheter.

Besök 1177 Vårdguiden

Följ dessa länkar för att ta del av informationen på 1177.se:

1177.se, som är huvudingången för hälso- och sjukvårdsinformation på internet, ägs gemensamt av alla landsting och regioner i Sverige. Texterna skrivs bland annat av läkare och psykologer och faktagranskas i flera steg innan publicering. Du kan alltid nå webbplatsen genom att besöka www.1177.se.

Hjälp och stöd för barn och unga

På 1177 Vårdguidens webbplats finns information om vart barn och unga och deras familjer kan vända sig vid olika typer av problem, oavsett om problemet har psykiska, medicinska, pedagogiska eller sociala orsaker. Där hittar du även kontaktuppgifter för akuta problem.

Besök sidan Stöd och hjälp för unga i Blekinge

Senast uppdaterad 2015-09-15 15:42:11 av Sverker Berggren

Att söka vård

Du kan alltid nå landstingets verksamheter genom vår växel, 0455‑73 10 00.

Ring 112 vid olycksfall som trafikolyckor eller allvarliga akuta sjukdomar, till exempel vid tecken på stroke eller hjärtinfarkt, stora blödningar, akuta andningssvårigheter eller benbrott.