Kliniska Studier

Pågående och nya kliniska studier (till exempel läkemedel) som genomförs vid vårdenheten av vårdgivaren eller som vårdgivaren medverkar ska anmälas via följande länk.

Nedan följer länkar till stöd för kliniska studier

Vetenskapliga rådets anslag för forskningsarbete

Landstinget Blekinge har för år 2019 avsatt 3,6 miljoner kronor för forskningsarbete inom hälso-, sjuk- och tandvårdsområdet. De avsatta medlen skall i första hand användas för att stimulera till kliniskt forskningsarbete för personal inom Landstinget Blekinge.

Medicinska bibliotek och lärcentrum

Medicinska biblioteket är ett fackbibliotek med litteratur främst inom ämnena medicin och vård. Här finns också en stor samling böcker och information om sjukdomar och funktionshinder för patienter och allmänhet.

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder

Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge ingår.

Aktuella utbildningar

Tjänster inom epidemiologisk och statistisk metodik

Region Skåne ger via Kliniska Studier Sverige – Forum Söder rådgivning, analyshjälp och utbildning inom epidemiologisk och statistisk metodik i alla faser av kliniska och epidemiologiska forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kortare konsultationer ges kostnadsfritt medan mer omfattande projektstöd och utbildning debiteras. Kontakta oss gärna med dina förfrågningar.

Avtal för kliniska prövningar

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder har sedan 2016 Region Skånes uppdrag att ingå samtliga ekonomiska avtal för huvudmannens räkning avseende kliniska prövningar med extern uppdragsgivare (företag, myndighet eller forskargrupp utanför Region Skåne).

 

Sammanställningen av kliniska studier i Landstinget Blekinge, i samarbete med Forum Söder, görs av:

Olivia Frånberg Apotekare, medicine doktor, Patientsäkerhetsavdelningen  olivia.franberg@ltblekinge.se

Cecilia Fagerström docent, Blekinge kompetenscentrum, Utvecklingsenheten     

Danilo Garcia, forskningschef, Blekinge kompetenscentrum, Utvecklingsenheten.                                                                                 

Senast uppdaterad 2018-10-04 12:35:55

Kontakt

Danilo Garcia Danilo Garcia Forskningschef Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 53
Olivia Frånberg Olivia Frånberg Med Dr, Leg Apotekare Läkemedelssektionen, patientsäkerhetsavdelningen 0455-73 41 18 och 0734-47 19 43
Cecilia Fagerström FoU-ledare Blekinge kompetenscentrum 0734- 47 12 44

Mia Gustavsson

Mia Gustavsson Projektledare Blekinge kompetenscentrum 0455-73 55 90 , 0734-47 12 73