Kliniska Studier

Pågående och nya kliniska studier (till exempel läkemedel) som genomförs vid vårdenheten av vårdgivaren eller som vårdgivaren medverkar i, skall meddelas Blekinge kompetenscentrum på kompetenscentrum@ltblekinge.se

Följande information behövs:

 • Namn på organisationen som finansierar studien
 • Om studien ingår i en multicenterstudie, ange kontaktuppgifter den till som är huvudansvarig 
 • Namn och kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) på ansvarig forskare vid Landstinget Blekinge (t.ex. Principal Investiagator, Co-Investigators)
 • Starttid och sluttid för studien
 • Diarienummer på arkiverat avtal 
 • Klinisk fas (I-IV)
 • Studietitel, studiekod
 • Antal försökspersoner i studien
 • Indikation/diagnos
 • Läkemedel/medicinteknisk produkt
 • Syfte med studien

Den personen vid Landstinget Blekinge som driver studien ansvarar för att meddela pågående eller nya kliniska studier enligt ovanstående.

Sammanställningen av kliniska studier i Landstinget Blekinge, i samarbete med Forum Söder, görs av:

Olivia Frånberg Apotekare, medicine doktor, Patientsäkerhetsavdelningen  olivia.franberg@ltblekinge.se

Cecilia Fagerström docent, Blekinge kompetenscentrum, Utvecklingsenheten     

Danilo Garcia, forskningschef, Blekinge kompetenscentrum, Utvecklingsenheten.                                                                                 

Senast uppdaterad 2018-04-16 16:28:44 av Sverker Berggren

Kontakt

Danilo Garcia Danilo Garcia Forskningschef Blekinge kompetenscentrum 0734-47 12 53
Olivia Frånberg Med Dr, Leg Apotekare Läkemedelssektionen, patientsäkerhetsavdelningen 0455-73 41 18 och 0734-47 19 43
Cecilia Fagerström FoU-ledare Blekinge kompetenscentrum 0734- 47 12 44