Regassa - nya behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa

Regassa är namnet på en forskningsstudie om nya behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa. Studien ska undersöka om internetbaserad kognitiv beteendeterapi och fysisk träning kan vara nya metoder för behandling.

Nedsatt arbetsförmåga vid mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Behandlingsalternativen är få; läkemedel och kognitiv beteendeterapi. Möjligheten att få kognitiv beteendeterapi är för närvarande begränsad. Det finns ett stort behov av enkla utprövade behandlingsmetoder som kan användas på vårdcentraler i hela landet. I studien kommer en jämförelse mellan internetbaserad kognitiv beteendeterapi, fysisk aktivitet och sedvanlig behandling att göras.

Studien finansieras via Försäkringskassan inom forskningssatsningen REHSAM som syftar till utökade behandlingsalternativ av de stora sjukdomsgrupperna smärta i rygg, nacke, axlar och lätt till medelsvår depression, ångest eller stressreaktion. Studien genomförs i samarbete mellan landstingen och regionerna i Blekinge, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Västmanland, Västra Götaland samt Karolinska institutet och Lunds universitet.

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:35:58 av Sverker Berggren

Vårdcentraler som deltar

Hälsohuset för alla
Jämjö vårdcentral
Kungsmarkens vårdcentral
Lyckeby vårdcentral