Utveckling av missbruks- och beroendevården i Blekinge

"Kunskap till praktik" är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det ska förbättra den svenska missbruks- och beroendevården.

Alla brukare ska få bästa möjliga vård med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella riktlinjer som beskriver vilka behandlings- och rehabiliteringsinsatser som har störst medicinsk, social och ekonomisk effekt.

"Kunskap till praktik" är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och SKL där SKL har åtagit sig att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns lokalt och regionalt och att främja utvecklingen av en mer långsiktig struktur för att sprida kunskap. Den bärande idén i överenskommelsen är att kommuner och landsting ska ta ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården.

Målet för utvecklingsarbetet inom projekt beroendevård är att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård ska vara vägledande för de fem kommunerna i Blekinge Län och Landstinget Blekinge. Kvaliteten på missbruks- och beroendevården ska höjas och den ska göras tillgänglig för alla med vårdbehov inom detta område.

Samarbetspartners

Utvecklingsarbetet är ett samarbete mellan:

  • Landstinget Blekinge
  • Karlshamns kommun
  • Karlskrona kommun
  • Olofströms kommun
  • Ronneby kommun
  • Sölvesborgs kommun

Även landstingets beroendeenhet medverkar i samarbetet.

Besök beroendeenhetens webbsida på 1177.se

Senast uppdaterad 2016-02-01 11:35:39 av Sverker Berggren

Kontakt

Sara Högelius Processledare Blekinge kompetenscentrum 0734-47 16 33
Carolina Olsson Processledare Blekinge kompetenscentrum 0455-30 43 76
Peter Stålhandske Avdelningschef Beroendeenheten 0734-47 16 13