Vi samlar viss vård till färre platser – det ger bättre kvalitet

I framtiden kommer viss vård att ges på färre platser. Det betyder att du får åka lite längre inom länet men också utanför länet för att få denna sjukvård. Oftast är anledningen att det behövs särskild kompetens för att ge denna typ av vård så att den håller hög kvalitet. Det kan också vara så att denna vård kräver särskild utrustning som inte finns överallt.

Men oavsett var du bor i länet kommer du alltid ha tillgång till rätt vård, samtidigt som den håller en god kvalitet.

Senast uppdaterad 2017-03-27 15:55:11 av Jenny Gustavsson