Tillsammans skapar vi en god hälso- och sjukvård

Vi vet att hälso- och sjukvården skulle kunna fungera ännu bättre än idag. Exempelvis vet vi att en del patienter och anhöriga upplever att de blir skickade mellan olika vårdgivare och får kämpa för att få rätt vård. Denna och andra brister i vården beror ofta på att vi inte är tillräckligt bra på att samarbeta. Vi ska därför bli bättre på att samarbeta och alltid ha fokus på dig som är patient eller anhörig. Därför vill vi tillsammans med andra landsting, kommuner och privata vårdgivare förbättra våra samarbeten så att du får en ännu bättre hälso- och sjukvård.

Senast uppdaterad 2017-09-04 13:57:03 av Jenny Gustavsson