En extra våning ovanpå huvudentrén

Ortopedtekniska avdelningen behöver nya ändamålsenliga lokaler. I augusti 2018 kommer därför ett helt nytt våningsplan att stå färdigt på byggnad 42, det vill säga den byggnad som omfattar Blekingesjukhusets huvudentré i Karlskrona.

Samtidigt kommer huvudentrén att göras om. Fasaden på påbyggnaden kommer att ha en ljusare färg än den befintliga byggnaden. På taket till byggnaden finns planer på att installera solceller.

Under början av 2017 pågick förberedelser för påbyggnaden av ett nytt våningsplan genom att göra provisoriska trafik- och kommunikationslösningar framför huvudentrén. Själva byggnationen påbörjades i april 2017 och beräknas vara klar i augusti 2018.

Kommunikation till och från huvudentrén påverkas

Huvudentrén kommer att vara öppen under hela byggtiden. Däremot är utomhusentrén till Apotek Hjärtat stängd. Besökare hänvisas till huvudentrén och apotekets entré inomhus förbi centralkassan.

Arbetena kommer också innebära trafikstörningar vid huvudentrén under hela byggperioden eftersom planen utanför huvudentrén är avstängd för all trafik.

Busshållplats

Busshållplatsen är flyttad till den yttersta refugen vid huvudentrén. (A) Busslinje 8 (som trafikerar busshållplatsen vid huvudentrén istället för linje 9 på kvällar och helger) vänder inte vid huvudentrén utan kör samma runda om området som linje 9. 

Parkeringar

Korttidsparkeringar och parkeringar för rörelsehindrade utanför entrén är avstängda. 6 korttidsplatser och 2 platser för rörelsehindrade finns istället i närheten av huvudentrén längs Lasarettsvägen (A). Trafiksituationen under byggtiden avgör dock stundtals om det är möjligt att använda dem. 6 parkeringsplatser för rörelsehindrade finns också utanför Blodgivningscentralen (D). Närmaste vanliga besöksparkeringar finns vid byggnad 33. (B)

Antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade på vändplanen mellan byggnad 25 och 26 har tillfälligt minskats till 4 styck. (C) 

Taxi och färdtjänst

All taxi och färdtjänst hänvisas till vändplanen mellan byggnad 25 och 26 (C). Det är skyltat till rätt entré inne i centralhallen. Blekingetrafikens färdtjänst är informerade om läget och kommer vid behov leta upp sina passagerare. 

Senast uppdaterad 2017-09-25 10:18:05 av Jenny Gustavsson