Fem våningar i grått tegel

Byggnad 46 kommer att innehålla verksamheter för cytologi, mikrobiologi, patologi, bårhus, njurmedicin, bröstcentrum och utbildningslokaler för bland annat hjärt-lungräddning och förflyttningsteknik.

Byggnad 46 kommer att byggas mellan nuvarande byggnad 26 och 28 på sjukhusområdet i Karlskrona. Byggstarten sker under hösten 2017 och byggnaden beräknas stå färdig i november 2019.

Lokalytan blir totalt 11 700 kvadratmeter fördelat på 5 våningsplan med vårdverksamhet, ett kulvertplan och ett teknikplan. 

Byggnaden kommer värmas upp av en geoenergianläggning bestående av 28 borrhåll, som är drygt 200 meter djupa. Anläggningen klarar även delar av byggnadens kylbehov. På taket kommer det att installeras 200 solcellspaneler, som beräknas producera 68 000 kilowattimmar el per år. 

Redan under våren och sommaren kommer bygget att märkas genom schaktningsarbeten och nedläggning av avloppsledningar som ska anslutas till en punkt intill ambulansstationen. Totalt kommer det att behöva fraktas bort 11 000 m3 sprängsten för att ge plats åt byggnaden. När sprängningen är klar kommer gropen att vara 8 meter djup. Under inledningen av 2017 har även den så kallade borggården mellan byggnad 25 och 26 på sjukhusområdet varit avstängd. Det var för att förbereda vatten- och elanslutning till den nya byggnaden. 

Störningar

Under april-juni 2017 kommer det på grund av schaktningsarbeten med mera att finnas begränsade möjligheter att nyttja besöks- och personalparkeringarna längs Akutvägen ovanför ambulansstationen.

Senast uppdaterad 2017-04-27 15:58:51 av Jenny Gustavsson