Fem våningar i grått tegel

Byggnad 46 kommer att innehålla verksamheter för cytologi, mikrobiologi, patologi, bårhus, njurmedicin, bröstcentrum och utbildningslokaler för bland annat hjärt-lungräddning och förflyttningsteknik.

Byggnad 46 byggs mellan nuvarande byggnad 26 och 28 på sjukhusområdet i Karlskrona. Första spadtaget togs i januari 2018 och byggnaden beräknas stå färdig i november 2019.

Lokalytan blir totalt 11 700 kvadratmeter fördelat på 5 våningsplan med vårdverksamhet, ett kulvertplan och ett teknikplan. 

Byggnaden kommer värmas upp av en geoenergianläggning bestående av 28 borrhåll, som är drygt 200 meter djupa. Anläggningen klarar även delar av byggnadens kylbehov. På taket kommer det att installeras 200 solcellspaneler, som beräknas producera 68 000 kilowattimmar el per år. 

Störningar

Under februari 2018 kommer trafiken i området läggas om och parkeringar i närheten påverkas i samband med att byggområdet för den nya byggnaden spärras av. Det blir också avverknings- och sprängarbeten och en del tung lastbilstrafik på området.

Senast uppdaterad 2018-01-30 12:09:10 av Jenny Gustavsson