Byggplaner för sjukhusområdet i Karlskrona

De närmsta fem åren kommer det att byggas en hel del på sjukhusområdet i Karlskrona. Här kan du läsa mer om det som är planerat.

1. Ett nytt våningsplan byggs ovanpå sjukhusentrén. Det blir nya lokaler till ortopedteknisk verksamhet. Detta arbete pågår och ska vara klart under 2018. Läs mer om det bygget här.

2. Ambulansstationen rivs när den nya är klar och verksamheten har flyttat in. Se också under ”Andra områden”.

3. En ny byggnad (byggnad 46) för medicinsk service som mikrobiologi och patologi samt bröstcentrum och dialysverksamhet (njurmedicin) byggs. Arbetet är påbörjat. Planerad inflyttning 2019. Läs mer om byggnad 46 här.

4. Landstingets materialförsörjning flyttar till andra lokaler utanför sjukhusområdet (oklart när). Lokalerna som de lämnar på sjukhusområdet i Karlskrona kommer att byggas om till administrativa lokaler.

5. Byggnad 13 ska rivas för att efter 2021 ge plats åt ett parkeringshus. Den administrativa verksamhet som i dag finns i huset kommer att flytta in i lokaler som blir lediga när annan verksamhet flyttar in i nybyggda lokaler. Öron- och ögonoperation kommer att flytta in i operationscentrum (7) och mottagnings- och undersökningsverksamheten kommer flytta till andra lokaler på sjukhuset. När byggnad 13 kan tömmas och rivas beror på när operationscentrum blir klart.

6. En byggnad som ska samla psykiatrins verksamhet byggs. Planerad byggstart 2019, inflytt 2021.

7. En ny byggnad för operationscentrum och högspecialiserad vård som intensivvård, thorax intensivvård, akutvård och röntgen börjar byggas under 2019 och beräknas bli klar 2022 eller 2023.

Nya parkeringshus och parkeringsområden både för patienter och personal skapas också under perioden. Dessa ska ersätta tidigare parkeringar. Patient- och besöksparkeringsar, särskilt parkeringar för rörelsehindrade, är prioriterade och placeras så nära sjukhusets entréer det är möjligt. Här kan du läsa mer om parkeringar.

Senast uppdaterad 2018-01-25 08:47:12 av Jenny Gustavsson