Byggplaner för sjukhusområdet i Karlshamn

De närmsta fem åren kommer det att byggas en del på sjukhusområdet i Karlshamn. Här kan du läsa mer om det som är planerat.

1. En ny ambulansstation byggs och den gamla kommer att rivas. Arbetet pågår och inflytt beräknas under 2018. Här kan du läsa mer om den.

2. Sjukhustandvården kommer att få nya lokaler. Arbetet påbörjas 2018 och slutförs 2019.

3. Rehabiliteringsklinikens lokaler renoveras och verksamhetsanpassas. Påbörjades 2017.

Nya parkeringsområden både för patienter och personal skapas också. Patient- och besöksparkeringsar, särskilt parkeringar för rörelsehindrade, är prioriterade och placeras nära sjukhusets entréer.

Senast uppdaterad 2018-01-25 08:48:16 av Jenny Gustavsson