Planerade parkeringar i Karlskrona

Sedan 2015, när landstinget senast utredde parkeringssituationen, har trycket på parkeringsplatserna ökat på sjukhusområdet i Karlskrona. Planerade ny- och ombyggnationer de närmaste åren kommer också påverka antalet parkeringar. Men det finns en långsiktig plan för att förbättra parkeringsmöjligheterna. Detaljerna i den håller nu på att tas fram.

Patienter, besökare och medarbetare upplever att det under vissa tider av dygnet är svårt att hitta parkeringar på sjukhusområdet i Karlskrona. De närmaste årens planerade ny- och ombyggnationer kommer också medföra att parkeringsplatser flyttas eller tas bort periodvis. Samtidigt ingår både nya parkeringsområden och parkeringshus i den femåriga byggplan som nu är beslutad.

Vad är gjort?

Landstinget Blekinge gjorde i februari 2017 en kontroll av parkeringsbehovet på sjukhusområdet. Exempelvis räknade man för hand antalet parkerade bilar under fem vardagar vid olika tillfällen under dagen. Det visade att det framför allt mellan klockan 10 och 14 på vardagarna är ont om parkeringar nära sjukhuset. Men det är aldrig helt slut på parkeringar, dock får man då söka sig till ytterområdena, vilket inte fungerar för alla besökare.

Personalparkeringen vid Infartsvägen strax norr om sjukhusområdet (Klinteberga) har rustats upp och fått fler platser. Parkeringen har 416 parkeringsrutor, utan tak men med asfalterad yta och ordentlig belysning.

Vad händer nu?

Ett arbete med att skapa fler besöksparkeringar i anslutning till sjukhuset pågår. Planering pågår bland annat för att i närtid kunna bygga ett parkeringshus på sjukhusområdet.

I byggprocessen finns också andra parkeringsområden inplanerade men det är ännu inte klart var dessa områden ska finnas och när de ska påbörjas.

Lämna bilen hemma - om du kan 

Den som har möjlighet att ta sig till sjukhuset på annat sätt än med bil uppmanas att göra detta. Det underlättar för de som inte har möjlighet att välja annat färdmedel än bil att hitta parkering. Landstinget arbetar löpande tillsammans med Blekingetrafiken med att förbättra tillgängligheten med kollektivtrafiken, exempelvis med tätare avgångar.

Senast uppdaterad 2018-01-25 08:51:04 av Jenny Gustavsson

Fakta om parkeringar

Enligt landstingets riktlinjer är det i första hand patienter och besökare som ska få ta del av de parkeringar som finns nära sjukhusområdena. Det finns 357 besöksparkeringar på sjukhusområdet i Karlskrona. Det finns också 60 parkeringar avsedda för särskilda verksamheter. Antalet personalparkeringar är 1 014 styck.