Vi bygger för framtiden

Att utveckla hälso- och sjukvården i Blekinge innebär inte bara att utveckla arbetssätt och teknik. Vi behöver också bygga nya lokaler och anpassa och modernisera de vi redan har.

Landstinget kommer att satsa drygt 1,6 miljarder kronor på investeringar i fastigheter mellan åren 2017 och 2021. Den största delen, 1,2 miljarder kronor, kommer att gå till nybyggnationer. Inte minst kommer det att märkas att det händer saker på sjukhusområdena i länet. Men även andra områden som hälsocenter i Ronneby och Trossö i Karlskrona berörs.

Störst behov av upprustning har sjukhuset i Karlskrona och det arbetet kommer att pågå under de närmsta 10 åren. Därefter kommer mer omfattande upprustning att behövas på sjukhuset i Karlshamn.

Den 27 februari 2017 tog landstingsstyrelsen beslut om en femårig investeringsplan. Den innehåller en lång rad satsningar fram till år 2021. På följande sidor kan du läsa mer om dem:

Senast uppdaterad 2018-10-31 15:28:57 av Malin Bodenholm