Framtidens Blekingesjukhus

Blekingesjukhuset ska ha en hög tillgänglighet och erbjuda en modern och högkvalitativ sjukvård. Därför utvecklar vi nya arbetssätt som för vården närmare dig, ökar vår tillgänglighet och förbättrar kvaliteten på vården.

Under år 2016 tog vi de första stegen i utveckla framtidens Blekingesjukhus. Exempelvis startade vi en akutavdelning på sjukhuset i Karlshamn, som tar emot ambulanser dygnet runt. Med hjälp av nya arbetssätt som bedömningsbilar och mobila team kan vi idag även ge dig vård nära där du bor eller i ditt hem.

I år fortsätter vi att utveckla Blekingesjukhuset så att hela länet får tillgång till mer mobila och moderna arbetsätt. Dessutom planerar vi för start av en ny akutavdelning på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Målet med arbetet är att se till så att alla som bor i Blekinge har tillgång till en modern hälso- och sjukvård.

En närmare och mer tillgänglig sjukhusvård i Blekinge

Utgångspunkten för det vi kallar närsjukvård är att så många som möjligt ska kunna få vård nära där de bor eller i hemmet. För att det ska bli möjligt har vi utvecklat ett flertal nya arbetssätt. Ett av dessa arbetssätt är specialiserad rehabilitering i hemmet, som gör det möjligt för strokepatienter i västra Blekinge att avsluta sin rehabilitering hemma.

Under år 2017 fortsätter vi att utveckla närsjukvården. Bland annat genom att göra specialiserad rehabilitering i hemmet och avancerad sjukvård i hemmet tillgänglig för alla som bor i Blekinge. På det sätt kommer tillgängligheten för de som är i störst behov av sjukhusvård att öka. Det gör det också möjligt för de som är sjuka att leva ett så vanligt liv som möjligt - trots sjukdom.

I de landsting som redan idag arbetar med någon form av närsjukvård erbjuds en högkvalitativ vård som uppskattas av patienterna. Snart kommer även alla i Blekinge ha tillgång till samma typ av vård.

Senast uppdaterad 2017-02-20 08:18:09 av Oscar Larsson