Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge

Vi utvecklar hälso- och sjukvården i Blekinge så att alla ska få en god vård även i framtiden.

Framtidens hälso- och sjukvård är landstingets samlade utvecklingsstrategi. Den ska hjälpa oss att rikta vår kraft åt samma håll och göra att du får en god vård även i framtiden.

De viktigaste delarna i utvecklingsarbetet är att:

  • vi flyttar vården närmare dig
  • vi samlar viss vård till färre platser – det ger bättre kvalitet
  • vi tillsammans med andra skapar en god hälso- och sjukvård.

Utvecklingsarbetet bygger på att det även i framtiden ska finnas sjukhus i både Karlshamn och Karlskrona.

Senast uppdaterad 2017-03-27 15:55:29 av Jenny Gustavsson

Kontakt

Ralph Harlid Ralph Harlid Planeringsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 12 och 0734-47 10 18
Helene Andersson Projektledare framtidens hälso- och sjukvård Planeringsenheten 0455 - 73 40 33