Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge

Vi utvecklar hälso- och sjukvården i Blekinge så att alla ska få en god vård även i framtiden.

Framtidens hälso- och sjukvård är landstingets samlade utvecklingsstrategi. Den ska hjälpa oss att rikta vår kraft åt samma håll och göra att du får en god vård även i framtiden.

De viktigaste delarna i utvecklingsarbetet är att:

Utvecklingsarbetet bygger på att det även i framtiden ska finnas sjukhus i både Karlshamn och Karlskrona.

Vill du bidra till framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge?

Dina synpunkter är viktiga för oss i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Vi vill göra det lättare för dig som bor i Blekinge att dela med dig av dina tankar om hur hälso- och sjukvården i Blekinge kan utvecklas.

Här kan du läsa mer om hur du kan bidra >>

Invånare är med och formar framtiden - reportage från invånargruppens möte >>

Senast uppdaterad 2018-03-23 14:02:15 av Jenny Gustavsson

Kontakt

Ralph Harlid Ralph Harlid Planeringsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 12 och 0734-47 10 18
Helen Andersson Projektledare framtidens hälso- och sjukvård Planeringsenheten 0455 - 73 40 33