Forskning- och utvecklingsutbildning för ST-läkare (FoUST 2.0)

Blekinge Kompetenscentrum (BKC) anordnar FoUST 2.0 – en kurs i vetenskapligt förhållningssätt. 

Kursen som kommer att gå till hösten är en FoU utbildning för ST-läkare. I enlighet med Socialstyrelsens krav, är syftet med kursen att ge ett fördjupat veten­skap­ligt syn- och förhållningssätt med målsättning att bli bättre på att möta behov i det kliniska arbetet, i en chefsposition, och i ett FoU-arbete samt framtida behov inom modern hälso- och sjuk­vård. I kursen ingår bl.a. moment som effektiv informationssökning, evidensbaserad vård, grundläggande metoder inom kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner. I Kursen ingår också att skriva en idéskiss inför ett kliniskt arbete och hur man kan kommunicera sin idé så att den blir intressant. Kursen till hösten är idag fulltecknad och ny kurs planeras hösten 2018. Vill du läsa mer, klicka här.

 

Behöver du handledning med statistiken för ditt självständiga specialistarbete 

För dig som är ST-läkare finansierar landstinget Blekinge 8 faktiska timmar för statistisk handledning från BKC. Följ följande punkter:

  1. Se till att få ett statistikprogram, som du är bekväm med, installerat i din dator (program tillgängliga för Blekinge Landstingspersonal, se här).
  2. Skaffa en statistikbok eller manual för det programmet som du har valt att använda (t.ex. för SPSS/PSPP, eller STATA).
  3. Skicka följande till Ali Al Nima (ali.al_nima@ltblekinge.se), statistiker på Blekinge kompetenscentrum:
  • en välorganiserad data fil i Excel format (obs! tänk på Person Uppgifts Lagen),
  • en strukturerad disposition på max 300 ord: bakgrund, syfte och frågeställning/hypoteser,
  • förslag på analyser som du tänker utföra för att testa dina hypoteser eller undersöka dina forskningsfrågor,
  • ge förslag på mötestider och ange dina kontaktuppgifter. Ali kommer att kontakta dig.  

Senast uppdaterad 2017-07-06 10:20:49

Kontakt

Cecilia Fagerström FoU-ledare Blekinge kompetenscentrum 0734- 47 12 44