Ledarutbildning i att leva ett friskare liv

Självhjälpsprogrammet Att leva ett friskare liv behöver handledare. Det är till fördel om ledaren själv har eller har haft en långvarig sjukdom eller är närstående till någon som har det. Det är också en förutsättning att man har tid, lust och personliga resurser för att gå ledarutbildningen och sedan hålla utbildningar för andra.

 Ledarutbildningen har samma teman, aktiviteter och undervisningsmetoder som patientutbildningen. Den innehåller bland annat undervisning i programmets verktyg, övningar där de blivande ledarna har en detaljerad ledarmanual som stöd samt rollspel där de lär sig att hantera olika situationer som kan uppstå i samband med kurserna. 

Ledarens uppgift:

  • Delta i hela ledarutbildningen
  • Hålla i patientutbildningen, 6 x 2,5 tim
  • Följa ledarhandboken
  • Ta emot vägledning från så kallade master trainers
  • Medverka i utvärdering av kursen
  • Tystnadsplikt inom gruppen

Utbildningen ger:

  • Kunskap i att handleda andra  
  • Ökad insikt i självhjälpsprocesser
  • Kursmaterial och diplom
  • Vägledning och certifiering

Kurser kommer att hållas våren/hösten 2017 under förutsättning att vi har minst 10-12 deltagare anmälda.

Kostnad per kursdeltagare är 3500:- Fika, lunch samt kurslitteratur ingår.

Ledarutbildningen omfattar totalt 24 timmar, 6 timmar vid fyra tillfällen.

Välkommen med anmälan till attlevaettfriskareliv@ltblekinge.se eller 0455-73 55 91.

Läs mer:

Länk till kortfilm om empowerment

Länk till Stanford där de tog fram utbildningen

Senast uppdaterad 2017-01-26 11:15:44