Utbildningar

Det är lättare att hålla sig frisk om man själv arbetar aktivt med sin hälsa och skaffar sig kunskap i ämnet. Blekinge kompetenscentrum erbjuder kurser i forskningsmetodik, etik och välbefinnande, samt handleder studenter och vårdpersonal som forskat i hälsorelaterade frågor som utvecklas till applicerbar klinisk- och hälsoarbete.

Senast uppdaterad 2017-01-09 09:05:43 av Sverker Berggren