2013

Skrift 2013 Projekt KIVO - Kompetens i vård och omsorg

Av: Karin Chamoun, Blekinge kompetenscentrum

Projektet är ett Europeiskt socialfondsprojekt som pågick under två år 2011-10-01 - 2013-09-30.

Syftet med projektet är att kompetensutveckla personalen så att de ökar sin anställningsbarhet och klarar av arbetslivets omställningskrav.

Senast uppdaterad 2017-03-14 15:33:33